برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 آب و باد

ساحل خطوط پیکرش را شکل می داد
با کلبه ی صیاد ها
 با تورها
با ماسه ها و گوش ماهی ها
که
 رنگ و بوی رفته ی خود را
 دوباره باز می جستند
دریا پس از توفان میان موج هایش نور می انباشت
و بادبان ها را صدا می کرد
دست سفید صبح می شست
لک های شب را
 از چهره ی هر چیز
آواز آب و باد
 تا دورها می رفت
صیاد برخاست
 ساحل خطوط پیکرش را شکل می داد
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی