برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 آفتاب

می تابد آفتاب
 آوندهای بسته ی یخ
باز می شوند
 می تابد آفتاب
جریان گرم آب
رگ های خشک را
 تخسیر می کند
می تابد آفتاب
فواره ی
سفید
 از ساقه می جهد
 تا انتهای گل
می تابد آفتاب
و میوه می رسد
نرم و پر آب و سرخ
در بین خارها
 می تابد آفتاب
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی