برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 ادراک

دندان فشرد
 مرد
بر پوست شفاف زرد آلو
میدان مغناطیس
 بر اضطراب لحظه ی فرار
فائق شد
یک هسته ی ترد
 در باغچه افتاد
 انگشت های
ریشه ی شیرین
 سر خورد تا اعماق
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی