برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 التهاب

چراغ خاموش است
دریچه باز
و باد پرده ی افتاده را
به شیشه می کوبد
غبارهای خیابان
به روی فرش نشسته اند
 آینه تار است
 تمام در
 اصابتی ست مداوم
 میان دو دیوار
چراغ خاموش است
 صدیا تند تنفس به گوش می آید
 و دست
 دست ملتهبی بر جدار می ساید
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی