برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 بازی

بادبادک به شاخه ها برخورد
دست نخ را گرفت و سخت کشید
 شاخه های درخت در هم گرفت
رشته ی نازک گسیخته ای
 بی صدا پخش شد میان حیاط
باد می آمد
دست نخ را دو لایه می تابید
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی