برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 بعد

ذرات چسبیدند
 بر شیشه های پنجره
 خاموش و نامحسوس
باران شیار زد
 در لایه های گرد
 و نور
 بذر را
 پاشید
 تند تند
 در گودی شکاف
زن پرده را پس زد
بر شیشه مانده بود
باریکه ی محوی
از رد قطره ها
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی