برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر مهمان تو خواهم آمدن جانانا در رباعیات ابوسعید ابوالخیر


< شعر بعدی شعر قبلی >

مهمان تو خواهم آمدن جانانا
مهمان تو خواهم آمدن جانانا   متواریک و ز حاسدان پنهانا
خالی کن این خانه، پس مهمان آ   با ما کس را به خانه در منشانا
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی