برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت در رباعیات ابوسعید ابوالخیر


< شعر بعدی شعر قبلی >

عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت
عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت   عقلم شد و هوش رفت و دانش بگریخت
زین واقعه هیچ دوست دستم نگرفت   جز دیده که هر چه داشت بر پایم ریخت
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی