برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر آزادی و عشق چون همی نامد راست در رباعیات ابوسعید ابوالخیر


< شعر بعدی شعر قبلی >

آزادی و عشق چون همی نامد راست
آزادی و عشق چون همی نامد راست   بنده شدم و نهادم از یکسو خواست
زین پس چونان که داردم دوست رواست   گفتار و خصومت از میانه برخاست
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی