برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر خیام تنت بخیمه میماند راست در رباعیات ابوسعید ابوالخیر


< شعر بعدی شعر قبلی >

خیام تنت بخیمه میماند راست
خیام تنت بخیمه میماند راست   سلطان روحست و منزلش دار بقاست
فراش اجل برای دیگر منزل   از پافگند خیمه چو سلطان برخاست
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی