برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست در رباعیات ابوسعید ابوالخیر


< شعر بعدی شعر قبلی >

یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست
یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست   بردار که بیحاصلی از حاصل ماست
الحمد که چون تو رهنمایی داریم   کز گمشدگانیم که غم منزل ماست
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی