برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 720 شعر در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دور از تو فضای دهر بر من تنگست

دور از تو فضای دهر بر من تنگست

 

دارم دلکی که زیر صد من سنگست

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نردیست جهان که بردنش باختنست

نردیست جهان که بردنش باختنست

 

نرادی او بنقش کم ساختنست

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آواز در آمد بنگر یار منست

آواز در آمد بنگر یار منست

 

من خود دانم کرا غم کار منست

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تا مهر ابوتراب دمساز منست

تا مهر ابوتراب دمساز منست

 

حیدر بجهان همدم و همراز منست

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عشق تو بلای دل درویش منست

عشق تو بلای دل درویش منست

 

بیگانه نمی‌شود مگر خویش منست

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از گل طبقی نهاده کین روی منست

از گل طبقی نهاده کین روی منست

 

وز شب گرهی فگنده کین موی منست

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دردیکه ز من جان بستاند اینست

دردیکه ز من جان بستاند اینست

 

عشقی که کسش چاره نداند اینست

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آنرا که فنا شیوه و فقر آیینست

آنرا که فنا شیوه و فقر آیینست

 

نه کشف یقین نه معرفت نه دینست

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دنیا بمثل چو کوزه‌ی زرینست

دنیا بمثل چو کوزه‌ی زرینست

 

گه آب درو تلخ و گهی شیرینست

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست

ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست

 

جور تو از آنکشم که روی تو نکوست

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی