برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 111 تا شعر 120 از مجموع 720 شعر در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

زان میخوردم که روح پیمانه‌ی اوست

زان میخوردم که روح پیمانه‌ی اوست

 

زان مست شدم که عقل دیوانه‌ی اوست

شماره شعر: 111 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست

 

درد تو بجان خسته داریم ای دوست

شماره شعر: 112 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بر ما در وصل بسته میدارد دوست

بر ما در وصل بسته میدارد دوست

 

دل را به فراق خسته میدارد دوست

شماره شعر: 113 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای خواجه ترا غم جمال ماهست

ای خواجه ترا غم جمال ماهست

 

اندیشه‌ی باغ و راغ و خرمن گاهست

شماره شعر: 114 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عارف که ز سر معرفت آگاهست

عارف که ز سر معرفت آگاهست

 

بیخود ز خودست و با خدا همراهست

شماره شعر: 115 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

در کار کس ار قرار میباید هست

در کار کس ار قرار میباید هست

 

وین یار که در کنار میباید هست

شماره شعر: 116 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تا در نرسد وعده‌ی هر کار که هست

تا در نرسد وعده‌ی هر کار که هست

 

سودی ندهد یاری هر یار که هست

شماره شعر: 117 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

با دل گفتم که ای دل احوال تو چیست

با دل گفتم که ای دل احوال تو چیست

 

دل دیده پر آب کرد و بسیار گریست

شماره شعر: 118 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

پرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست

پرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست

 

گفتم که فلان کسست مقصود تو چیست

شماره شعر: 119 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست

جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست

 

در عشق تو بی جسم همی باید زیست

شماره شعر: 120 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی