برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 720 شعر در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب

بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب

 

بی‌خاتم دین ملک سلیمان مطلب

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای ذات و صفات تو مبرا زعیوب

ای ذات و صفات تو مبرا زعیوب

 

یک نام ز اسماء تو علام غیوب

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ای آینه حسن تو در صورت زیب

ای آینه حسن تو در صورت زیب

 

گرداب هزار کشتی صبر و شکیب

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تا زلف تو شاه گشت و رخسار تو تخت

تا زلف تو شاه گشت و رخسار تو تخت

 

افکند دلم برابر تخت تو رخت

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تا پای تو رنجه گشت و با درد بساخت

تا پای تو رنجه گشت و با درد بساخت

 

مسکین دل رنجور من از درد گداخت

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت

 

دیوانه‌ی عشق تو سر از پا نشناخت

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آنروز که آتش محبت افروخت

آنروز که آتش محبت افروخت

 

عاشق روش سوز ز معشوق آموخت

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دیشب که دلم ز تاب هجران میسوخت

دیشب که دلم ز تاب هجران میسوخت

 

اشکم همه در دیده‌ی گریان میسوخت

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت

عشق آمد و گرد فتنه بر جانم بیخت

 

عقلم شد و هوش رفت و دانش بگریخت

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عشق آمد و خاک محنتم بر سر ریخت

عشق آمد و خاک محنتم بر سر ریخت

 

زان برق بلا به خرمنم اخگر ریخت

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی