برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 720 شعر در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

میرفتم و خون دل براهم میریخت

میرفتم و خون دل براهم میریخت

 

دوزخ دوزخ شرر ز آهم میریخت

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از کفر سر زلف وی ایمان میریخت

از کفر سر زلف وی ایمان میریخت

 

وز نوش لبش چشمه‌ی حیوان میریخت

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از نخل ترش بار چو باران میریخت

از نخل ترش بار چو باران میریخت

 

وز صفحه‌ی رخ گل بگریبان میریخت

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ایدل چو فراقش رگ جان بگشودت

ایدل چو فراقش رگ جان بگشودت

 

منمای بکس خرقه‌ی خون آلودت

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آن یار که عهد دوستداری بشکست

آن یار که عهد دوستداری بشکست

 

میرفت و منش گرفته دامن در دست

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از بار گنه شد تن مسکینم پست

از بار گنه شد تن مسکینم پست

 

یا رب چه شود اگر مرا گیری دست

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

از کعبه رهیست تا به مقصد پیوست

از کعبه رهیست تا به مقصد پیوست

 

وز جانب میخانه رهی دیگر هست

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تیری ز کمانخانه ابروی تو جست

تیری ز کمانخانه ابروی تو جست

 

دل پرتو وصل را خیالی بر بست

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست

 

چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دی طفلک خاک بیز غربال بدست

دی طفلک خاک بیز غربال بدست

 

میزد بدو دست و روی خود را می‌خست

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی