برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 720 شعر در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

کردم توبه، شکستیش روز نخست

کردم توبه، شکستیش روز نخست

 

چون بشکستم بتوبه‌ام خواندی چست

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گاهی چو ملایکم سر بندگیست

گاهی چو ملایکم سر بندگیست

 

گه چون حیوان به خواب و خور زندگیست

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آزادی و عشق چون همی نامد راست

آزادی و عشق چون همی نامد راست

 

بنده شدم و نهادم از یکسو خواست

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

خیام تنت بخیمه میماند راست

خیام تنت بخیمه میماند راست

 

سلطان روحست و منزلش دار بقاست

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عصیان خلایق ارچه صحرا صحراست

عصیان خلایق ارچه صحرا صحراست

 

در پیش عنایت تو یک برگ گیاست

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

هر چند بطاعت تو عصیان و خطاست

هر چند بطاعت تو عصیان و خطاست

 

زین غم نکشی که گشتن چرخ بلاست

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ما کشته‌ی عشقیم و جهان مسلخ ماست

ما کشته‌ی عشقیم و جهان مسلخ ماست

 

ما بیخور و خوابیم و جهان مطبخ ماست

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

غم عاشق سینه‌ی بلا پرور ماست

غم عاشق سینه‌ی بلا پرور ماست

 

خون در دل آرزو ز چشم ترماست

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست

یا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست

 

بردار که بیحاصلی از حاصل ماست

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یاد تو شب و روز قرین دل ماست

یاد تو شب و روز قرین دل ماست

 

سودای دلت گوشه نشین دل ماست

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی