برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 720 شعر در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

ما را بجز این جهان جهانی دگرست

ما را بجز این جهان جهانی دگرست

 

جز دوزخ و فردوس مکانی دگرست

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سرمایه‌ی عمر آدمی یک نفسست

سرمایه‌ی عمر آدمی یک نفسست

 

آن یک نفس از برای یک همنفسست

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست

گفتی که فلان ز یاد ما خاموشست

 

از باده‌ی عشق دیگری مدهوشست

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

راه تو بهر روش که پویند خوشست

راه تو بهر روش که پویند خوشست

 

وصل تو بهر جهت که جویند خوشست

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دل رفت بر کسیکه سیماش خوشست

دل رفت بر کسیکه سیماش خوشست

 

غم خوش نبود ولیک غمهاش خوشست

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دل بر سر عهد استوار خویشست

دل بر سر عهد استوار خویشست

 

جان در غم تو بر سر کار خویشست

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بر شکل بتان رهزن عشاق حقست

بر شکل بتان رهزن عشاق حقست

 

لا بل که عیان در همه آفاق حقست

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گریم زغم تو زار و گویی زرقست

گریم زغم تو زار و گویی زرقست

 

چون زرق بود که دیده در خون غرقست

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گنجم چو گهر در دل گنجینه شکست

گنجم چو گهر در دل گنجینه شکست

 

رازم همه در سینه‌ی بی کینه شکست

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

آنشب که مر از وصلت ای مه رنگست

آنشب که مر از وصلت ای مه رنگست

 

بالای شبم کوته و پهنا تنگست

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی