برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شاعر 21 تا 30 از مجموع 34 شاعر
لینکهای دسترسی به اشعار شعرای کهن:

حافظ     

باباطاهر همدانی     

سعدی     

ابوسعید ابوالخیر     

نظامی گنجوی     

خیام     

پروین اعتصامی     

فردوسی     

وحشی بافقی     

جلال‌الدین محمد بلخی     

عطار نیشابوری     

خاقانی     

امیر خسرو دهلوی     

حکیم سنایی     

محمدتقی بهار     

خواجوی کرمانی     

محتشم کاشانی     

فخرالدین عراقی     

فروغی بسطامی     

عبید زاکانی     

شیخ بهایی     

انوری ابیوردی     

جامی     

صائب تبریزی     

اوحدی مراغه‌ای     

هاتف اصفهانی     

ناصرخسرو     

رودکی     

سیف فرغانی     

منوچهری     

فرخی سیستانی     

مسعود سعد سلمان     

شبستری     

دقیقی     


شیخ بهایی

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی معروف به شیخ بهائی (۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی، بعلبک تا ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی، اصفهان) دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت. در حدود ۹۵ کتاب... ادامه مطلب

نان و حلوا شیخ بهایی

نان و حلوا کتابی است نوشتهٔ شیخ بهایی. این کتاب آمیخته‏ای از مواعظ، طنز، حکایت، تمثیل و لطایف عرفانی و معارف برین بشری است.... ادامه مطلب

نان و پنیر شیخ بهایی

شیر و شکر شیخ بهایی

غزلیات شیخ بهایی

مثنویات شیخ بهاییانوری ابیوردی

اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف بهانوری ابیوردی و «حجّة‌الحق» از جملهٔ شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ق در دوران سلجوقیان ا‌ست.انوری استاد قصیده سرای شعر پارسی و آراسته به هنرهای خوش‌نویسی و موسیقی بوده است. او از دانش‌های... ادامه مطلب

غزلیات انوری ابیوردی

قصائد انوری ابیوردیجامی

نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی (۲۴ آبان ۷۹۳- ۲۷ آبان ۸۷۱)، (۲۳ شعبان ۸۱۷ – ۱۷ محرم ۸۹۸ ه‍ ق) ملقب به خاتم الشعرا شاعر، موسیقی‌دان، ادیب و صوفی نام‌دار ایرانی سده ۹ قمری است. او متخلص به جامی بوده و در... ادامه مطلب

اورنگ اول جامی

اورنگ دوم جامی

اورنگ سوم جامی

اورنگ چهارم جامی

اورنگ پنجم جامی

اورنگ ششم جامی

اورنگ هفتم جامیصائب تبریزی

میرزا محمّدعلی متخلّص به صائب و معروف به میرزا صائبا بود.] این شاعر ایرانی میان سالهای ۱۰۰۷ - ۱۰۰۰ هجری متولّد شد. اگرچه اجداد او اهل تبریز بوده‌اند اما خود او در اصفهان بدنیا آمد و تمام عمر در این شهر زندگی کرده‌است. صائب... ادامه مطلب

غزلیات صائب تبریزیاوحدی مراغه‌ای

رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای یا اوحدی اصفهانی شاعر سده هفتم و هشتم ایران است. او در شهرستان مراغه زاده شد ولی پدرش از اهالی اصفهان بود و خود او نیز مدتی در اصفهان مقیم بود و بنابراین نامش اوحدی اصفهای نیز ذکر شده است. اوحدی معاصر... ادامه مطلب

قصائد اوحدی مراغه‌ای

غزلیات اوحدی مراغه‌ای

جام جم اوحدی مراغه‌ای

منطق العشاق اوحدی مراغه‌ایهاتف اصفهانی

میراحمد هاتف اصفهانی در گذشته به سال ۱۱۹۸ هجری از شاعر فارسی‌گوی ایرانی است. او همدوره با دو دودمان زند و افشار در ایران بود. او به دو زبان فارسی و عربی چیره بود. شهرتش بیشتر برای ترجیع‌بندهای عارفانه اوست.... ادامه مطلب

قصائد هاتف اصفهانی

غزلیات هاتف اصفهانیناصرخسرو

برای دیگر کاربردها ناصرخسرو (ابهام‌زدایی) را ببینید.حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهٔ یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت... ادامه مطلب

قصائد ناصرخسرورودکی

تندیس رودکی در پنجکنت تاجیکستان.ابوعبدالله جعفربن محمدبن حکیم‌بن عبدالرحمن‌بن آدم رودکی (اواسط قرن سوم هجری قمری (۳۲۹ قمری) از شاعران ایرانی دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری‌ است. او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری... ادامه مطلب

دیوان اشعار رودکیسیف فرغانی

مولانا سیف‌الدّین ابوالمحامد محمد فرغانی از شاعران قرن هفتم و هشتم هجری بود، وی اصلاًّ از فرغانه‌ی ماوراءالنهر بود که در دوره‌ی سلطه‌ی ایلخانان و مغولان در آسیای صغیر می‌زیست. وی در حالی که نزدیک به هشتاد سال داشت در سال... ادامه مطلب

قصائد سیف فرغانی

غزلیات سیف فرغانیمنوچهری

اَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد منوچهری دامغانی ناماور به منوچهری شاعر ایرانی بود. زند‌گیکودکی و جوانی منوچهری در دامغان به تحصیل عربی گذشت، تا این که به خدمت منوچهر قابوس زیاری در طبرستان رسید. پس از مرگ منوچهر قابوس، منوچهری... ادامه مطلب

قصائد منوچهری

مسمط ها منوچهریتبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی