برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 160 شعر در قصائد انوری ابیوردی

صبا به سبزه بیاراست دار دنیی را

صبا به سبزه بیاراست دار دنیی را

 

نمونه گشت جهان مرغزار عقبی را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

ای داده به دست هجر ما را

ای داده به دست هجر ما را

 

خود رسم چنین بود شما را

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

ای قاعده‌ی تازه ز دست تو کرم را

ای قاعده‌ی تازه ز دست تو کرم را

 

وی مرتبه‌ی نو ز بنان تو قلم را

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

زان پس که قضا شکل دگر کرد جهان را

زان پس که قضا شکل دگر کرد جهان را

 

وز خاک برون برد قدر امن و امان را

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

باز این چه جوانی و جمالست جهان را

باز این چه جوانی و جمالست جهان را

 

وین حال که نو گشت زمین را و زمان را

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

نصر فزاینده باد ناصر دین را

نصر فزاینده باد ناصر دین را

 

صدر جهان خواجه‌ی زمان و زمین را

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

سپهر رفعت و کوه وقار و بحر سخا

سپهر رفعت و کوه وقار و بحر سخا

 

علاء دین که سپهریست از سنا و علا

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

سپهر رفعت و کوه وقار و بحر سخا

سپهر رفعت و کوه وقار و بحر سخا

 

بهاء دین خدا آن جهان قدر و بها

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

ای از کمال حسن تو جزوی در آفتاب

ای از کمال حسن تو جزوی در آفتاب

 

خطت کشیده دائره‌ی شب بر آفتاب

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

ای از رخت فکنده سپر ماه و آفتاب

ای از رخت فکنده سپر ماه و آفتاب

 

طعنه زده جمال تو بر ماه و آفتاب

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد انوری ابیوردی

  جستجو در وب برای قصائد انوری ابیوردی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد انوری ابیوردی
  جستجو در تصاویر برای قصائد انوری ابیوردی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد انوری ابیوردی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد انوری ابیوردی
  جستجو در لینکها برای قصائد انوری ابیوردی
  جستجو در اخبار برای قصائد انوری ابیوردی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد انوری ابیوردی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی