برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 321 شعر در غزلیات انوری ابیوردی

بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را

بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را

 

چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

 

ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

ای کرده خجل بتان چین را

ای کرده خجل بتان چین را

 

بازار شکسته حور عین را

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا

ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا

 

وی کرده دست عشق تو زیر و زبر مرا

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا

تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا

 

کی بود ممکن که باشد خویشتن‌داری مرا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

گر باز دگرباره ببینم مگر اورا

گر باز دگرباره ببینم مگر اورا

 

دارم ز سر شادی بر فرق سر او را

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

از دور بدیدم آن پری را

از دور بدیدم آن پری را

 

آن رشک بتان آزری را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما

جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما

 

دردا که نیستت خبر از روزگار ما

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

ای غارت عشق تو جهانها

ای غارت عشق تو جهانها

 

بر باد غم تو خان و مانها

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب

ای از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب

 

وز شب تپانچه‌ها زده بر روی آفتاب

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات انوری ابیوردی

  جستجو در وب برای غزلیات انوری ابیوردی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات انوری ابیوردی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات انوری ابیوردی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات انوری ابیوردی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات انوری ابیوردی
  جستجو در لینکها برای غزلیات انوری ابیوردی
  جستجو در اخبار برای غزلیات انوری ابیوردی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات انوری ابیوردی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی