برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 30 شعر در قصائد عطار نیشابوری

سبحان قادری که صفاتش ز کبریا

سبحان قادری که صفاتش ز کبریا

 

بر خاک عجز می‌فکند عقل انبیا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 99 (199 مصراع)

ای مرغ روح بر پر ازین دام پر بلا

ای مرغ روح بر پر ازین دام پر بلا

 

پرواز کن به ذروه‌ی ایوان کبریا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 59 (119 مصراع)

مورچه‌ی خط تو، کرد چو موری مرا

مورچه‌ی خط تو، کرد چو موری مرا

 

کی کند ای مشک مو مور تو چندین جفا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

خطاب هاتف دولت رسید دوش به ما

خطاب هاتف دولت رسید دوش به ما

 

که هست عرصه‌ی بی‌دولتی سرای فنا

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 69 (139 مصراع)

اگر ز گلبن خلقش گلی به بار رسد

اگر ز گلبن خلقش گلی به بار رسد

 

به حکم نیشکر آرد برون ز زهرگیا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 130 (261 مصراع)

ندارد درد من درمان دریغا

ندارد درد من درمان دریغا

 

بماندم بی سر و سامان دریغا

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

وقت کوچ است الرحیل ای دل ازین جای خراب

وقت کوچ است الرحیل ای دل ازین جای خراب

 

تا ز حضرت سوی جانت ارجعی آید خطاب

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

بس کز جگرم خون دگرگونه چکیده است

بس کز جگرم خون دگرگونه چکیده است

 

تا دست به کام دل خویشم برسیده است

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

بر گذر ای دل غافل که جهان برگذر است

بر گذر ای دل غافل که جهان برگذر است

 

که همه کار جهان رنج دل و دردسر است

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)

چرخ مردم خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است

چرخ مردم خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است

 

نیست از شفقت مگر پرواری او لاغر است

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد عطار نیشابوری

  جستجو در وب برای قصائد عطار نیشابوری
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد عطار نیشابوری
  جستجو در تصاویر برای قصائد عطار نیشابوری
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد عطار نیشابوری
  جستجو در فیلم ها برای قصائد عطار نیشابوری
  جستجو در لینکها برای قصائد عطار نیشابوری
  جستجو در اخبار برای قصائد عطار نیشابوری
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد عطار نیشابوری

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی