برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر حرامم بی ته بی آلاله و گل در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

حرامم بی ته بی آلاله و گل
حرامم بی ته بی آلاله و گل   حرامم بی ته بی آواز بلبل
حرامم بی اگر بی ته نشینم   کشم در پابی گلبن ساغر مل
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی