برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر خدایا خسته و زارم ازین دل در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

خدایا خسته و زارم ازین دل
خدایا خسته و زارم ازین دل   شو و روزان در آزارم ازین دل
مو از دل نالم و دل نالد از مو   زمو بستان که بیزارم ازین دل
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی