برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر بسر غیر ته سودائی ندیرم در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

بسر غیر ته سودائی ندیرم
بسر غیر ته سودائی ندیرم   بدل جز ته تمنائی ندیرم
خدا دونه که در بازار عشقت   بجز جان هیچ کالائی ندیرم
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی