برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر دل عاشق به پیغامی بسازد در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

دل عاشق به پیغامی بسازد
دل عاشق به پیغامی بسازد   خمار آلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست   ریاضت کش ببادامی بسازد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی