برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل
مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل   بمو دایم به جنگی ای دل ای دل
اگر دستم فتی خونت بریجم   بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی