برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر شب تاریک و سنگستان و مو مست در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

شب تاریک و سنگستان و مو مست
شب تاریک و سنگستان و مو مست   قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشت   وگرنه صد قدح نفتاده بشکست
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی