برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر مو آن رندم که پا از سر ندونم در دو بیتی باباطاهر همدانی


< شعر بعدی شعر قبلی >

مو آن رندم که پا از سر ندونم
مو آن رندم که پا از سر ندونم   سراپایی بجز دلبر ندونم
دلارامی کز او دل گیرد آرام   بغیر از ساقی کوثر ندونم
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی