برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

خوشا آنانکه الله یارشان بی

خوشا آنانکه الله یارشان بی

 

بحمد و قل هو الله کارشان بی

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلم میل گل باغ ته دیره

دلم میل گل باغ ته دیره

 

درون سینه‌ام داغ ته دیره

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

 

به دریا بنگرم دریا ته وینم

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

غمم غم بی و همراز دلم غم

غمم غم بی و همراز دلم غم

 

غمم همصحبت و همراز و همدم

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

غم و درد مو از عطار واپرس

غم و درد مو از عطار واپرس

 

درازی شب از بیمار واپرس

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلت ای سنگدل بر ما نسوجه

دلت ای سنگدل بر ما نسوجه

 

عجب نبود اگر خارا نسوجه

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

خوشا آندل که از غم بهره‌ور بی

خوشا آندل که از غم بهره‌ور بی

 

بر آندل وای کز غم بی‌خبر بی

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی درد و یکی درمان پسندد

 

یک وصل و یکی هجران پسندد

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ته که ناخوانده‌ای علم سماوات

ته که ناخوانده‌ای علم سماوات

 

ته که نابرده‌ای ره در خرابات

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

خدایا داد از این دل داد از این دل

خدایا داد از این دل داد از این دل

 

نگشتم یک زمان من شاد از این دل

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


جستجوی بیشتر برای دو بیتی باباطاهر همدانی

  جستجو در وب برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  جستجو در تصاویر برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  جستجو در فیلم ها برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  جستجو در لینکها برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  جستجو در اخبار برای دو بیتی باباطاهر همدانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دو بیتی باباطاهر همدانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی