برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 101 تا شعر 110 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

دلم بی وصل ته شادی مبیناد

دلم بی وصل ته شادی مبیناد

 

زدرد و محنت آزادی مبیناد

شماره شعر: 101 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

الاله کوهسارانم تویی یار

الاله کوهسارانم تویی یار

 

بنوشه جو کنارانم تویی یار

شماره شعر: 102 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

فلک زار و نزارم کردی آخر

فلک زار و نزارم کردی آخر

 

جدا از گلعذارم کردی آخر

شماره شعر: 103 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نمیدانم دلم دیوانه‌ی کیست

نمیدانم دلم دیوانه‌ی کیست

 

کجا آواره و در خانه‌ی کیست

شماره شعر: 104 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چو آن نخلم که بارش خورده باشند

چو آن نخلم که بارش خورده باشند

 

چو آن ویران که گنجش برده باشند

شماره شعر: 105 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

پسندی خوار و زارم تا کی و چند

پسندی خوار و زارم تا کی و چند

 

پریشان روزگارم تا کی و چند

شماره شعر: 106 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل

 

مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

شماره شعر: 107 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

خور از خورشید رویت شرم دارد

خور از خورشید رویت شرم دارد

 

مه نو زابرویت آزرم دارد

شماره شعر: 108 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

اگر شیری اگر ببری اگر کور

اگر شیری اگر ببری اگر کور

 

سرانجامت بود جا در ته گور

شماره شعر: 109 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عزیزا ما گرفتار دو دردیم

عزیزا ما گرفتار دو دردیم

 

یکی عشق و دگر در دهر فردیم

شماره شعر: 110 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی