برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 131 تا شعر 140 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

غم و درد دل مو بی حسابه

غم و درد دل مو بی حسابه

 

خدا دونه دل از هجرت کبابه

شماره شعر: 131 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بی تو تلواسه دیرم ای نکویار

بی تو تلواسه دیرم ای نکویار

 

زهر در کاسه دیرم ای نکویار

شماره شعر: 132 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

 

از او پرسم که این چین است و آن چون

شماره شعر: 133 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چه باغ است اینکه دارش آذرینه

چه باغ است اینکه دارش آذرینه

 

چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه

شماره شعر: 134 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

کجا بی جای ته ای بر همه شاه

کجا بی جای ته ای بر همه شاه

 

که مو آیم بدانجا از همه راه

شماره شعر: 135 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

کسیکه ره بفریادم برد نی

کسیکه ره بفریادم برد نی

 

خبر بر سرو آزادم برد نی

شماره شعر: 136 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

به هر شام و سحر گریم بکوئی

به هر شام و سحر گریم بکوئی

 

که جاری سازم از هر دیده جوئی

شماره شعر: 137 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سمن زلفا بری چون لاله دیری

سمن زلفا بری چون لاله دیری

 

ز نرگس ناز در دنباله دیری

شماره شعر: 138 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

شبی نالم شبی شبگیر نالم

شبی نالم شبی شبگیر نالم

 

ز جور یار و چرخ پیر نالم

شماره شعر: 139 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی

 

به میزان و صراطم ماجرا بی

شماره شعر: 140 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی