برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 141 تا شعر 150 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه

دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه

 

گل است آندل که مهر تو نورزه

شماره شعر: 141 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

برویت از حیا خوی ریته دیری

برویت از حیا خوی ریته دیری

 

دو ابرویت بناز آمیته دیری

شماره شعر: 142 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ز آهم هفت گردون پر شرر بی

ز آهم هفت گردون پر شرر بی

 

زمژگانم روان خون جگر بی

شماره شعر: 143 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سحرگاهان که اشکم لاوه گیره

سحرگاهان که اشکم لاوه گیره

 

زآهم هفت چرخ آلاوه گیره

شماره شعر: 144 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عزیزان موسم جوش بهاره

عزیزان موسم جوش بهاره

 

چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

شماره شعر: 145 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مرا درد آموه و درمان چه حاصل

مرا درد آموه و درمان چه حاصل

 

مرا وصل آموه و هجران چه حاصل

شماره شعر: 146 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلا از دست تنهایی بجانم

دلا از دست تنهایی بجانم

 

ز آه و ناله‌ی خود در فغانم

شماره شعر: 147 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

غم عشق تو مادر زاد دیرم

غم عشق تو مادر زاد دیرم

 

نه از آموزش استاد دیرم

شماره شعر: 148 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

الهی سوز عشقت بیشتر کن

الهی سوز عشقت بیشتر کن

 

دل ریشم ز دردت ریشتر کن

شماره شعر: 149 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

غمم بیحد و دردم بی شماره

غمم بیحد و دردم بی شماره

 

فغان کاین درد مو درمان نداره

شماره شعر: 150 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی