برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

بیا یک شو منور کن اطاقم

بیا یک شو منور کن اطاقم

 

مهل در محنت و درد فراقم

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دو چشمم درد چشمانت بچیناد

دو چشمم درد چشمانت بچیناد

 

مبو روجی که چشمم ته مبیناد

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایت

عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایت

 

میان هردو چشمم جای پایت

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

زدست دیده و دل هر دو فریاد

زدست دیده و دل هر دو فریاد

 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بیته بالین سیه مار به چشمم

بیته بالین سیه مار به چشمم

 

روج روشن شو تار به چشمم

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بیته یارب به بستان گل مرویاد

بیته یارب به بستان گل مرویاد

 

وگر روید کسش هرگز مبویاد

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ته که می‌شی بمو چاره بیاموج

ته که می‌شی بمو چاره بیاموج

 

که این تاریک شوانرا چون کرم روج

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بیا تا دست ازین عالم بداریم

بیا تا دست ازین عالم بداریم

 

بیا تا پای دل از گل برآریم

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

یکی برزیگرک نالان درین دشت

یکی برزیگرک نالان درین دشت

 

بخون دیدگان آلاله می‌کشت

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

درخت غم بجانم کرده ریشه

درخت غم بجانم کرده ریشه

 

بدرگاه خدا نالم همیشه

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی