برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

اگر شیری اگر میری اگر مور

اگر شیری اگر میری اگر مور

 

گذر باید کنی آخر لب گور

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

اگر دل دلبری دلبر کدامی

اگر دل دلبری دلبر کدامی

 

وگر دلبر دلی دل را چه نامی

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلی نازک بسان شیشه دیرم

دلی نازک بسان شیشه دیرم

 

اگر آهی کشم اندیشه دیرم

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گر آن نامهربانم مهربان بی

گر آن نامهربانم مهربان بی

 

چرا از دیدگانم خون روان بی

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چرا دایم بخوابی ای دل ای دل

چرا دایم بخوابی ای دل ای دل

 

ز غم در اضطرابی ای دل ای دل

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

شب تار و بیابان پرورک بی

شب تار و بیابان پرورک بی

 

در این ره روشنایی کمترک بی

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مو از قالوا بلی تشویش دیرم

مو از قالوا بلی تشویش دیرم

 

گنه از برگ و باران بیش دیرم

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

جدا از رویت ای ماه دل افروز

جدا از رویت ای ماه دل افروز

 

نه روز از شو شناسم نه شو از روز

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نسیمی کز بن آن کاکل آیو

نسیمی کز بن آن کاکل آیو

 

مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مو کز سوته دلانم چون ننالم

مو کز سوته دلانم چون ننالم

 

مو کز بی حاصلانم چون ننالم

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی