برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی

چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی

 

مرا وصل تو آرام دلک بی

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

 

گل و سنبل بهم آمیته دیری

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

اگر مستان هستیم از ته ایمان

اگر مستان هستیم از ته ایمان

 

وگر بی پا و دستیم از ته ایمان

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

اگر آئی بجانت وانواجم

اگر آئی بجانت وانواجم

 

وگر نائی به هجرانت گداجم

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

عاشق آن به که دایم در بلا بی

عاشق آن به که دایم در بلا بی

 

ایوب آسا به کرمان مبتلا بی

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نوای ناله غم اندوته ذونه

نوای ناله غم اندوته ذونه

 

عیار قلب و خالص بوته ذونه

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

 

چو نقطه بر سر حرف آمدستم

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلم از دست خوبان گیج و ویجه

دلم از دست خوبان گیج و ویجه

 

مژه بر هم زنم خونابه ریجه

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ز کشت خاطرم جز غم نروئی

ز کشت خاطرم جز غم نروئی

 

ز باغم جز گل ماتم نروئی

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

سیه بختم که بختم واژگون بی

سیه بختم که بختم واژگون بی

 

سیه روجم که روجم سرنگون بی

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی