برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

اگر یار مرا دیدی به خلوت

اگر یار مرا دیدی به خلوت

 

بگو ای بی‌وفا ای بیمروت

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

فلک نه همسری دارد نه هم کف

فلک نه همسری دارد نه هم کف

 

بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

فلک در قصد آزارم چرائی

فلک در قصد آزارم چرائی

 

گلم گر نیستی خارم چرائی

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

زدل نقش جمالت در نشی یار

زدل نقش جمالت در نشی یار

 

خیال خط و خالت در نشی یار

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

پریشان سنبلان پرتاب مکه

پریشان سنبلان پرتاب مکه

 

خمارین نرگسان پرخواب مکه

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

جره بازی بدم رفتم به نخجیر

جره بازی بدم رفتم به نخجیر

 

سبک دستی بزد بر بال من تیر

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مو آن رندم که نامم بی‌قلندر

مو آن رندم که نامم بی‌قلندر

 

نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مرا نه سر نه سامان آفریدند

مرا نه سر نه سامان آفریدند

 

پریشانم پریشان آفریدند

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بی ته هر شو سرم بر بالش آیو

بی ته هر شو سرم بر بالش آیو

 

چو نی از استخوانم نالش آیو

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مو که چون اشتران قانع به خارم

مو که چون اشتران قانع به خارم

 

جهازم چوب و خرواری ببارم

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی