برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 360 شعر در دو بیتی باباطاهر همدانی

سرم چون گوی در میدان بگرده

سرم چون گوی در میدان بگرده

 

دلم از عهد و پیمان بر نگرده

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

دلم از دست تو دایم غمینه

دلم از دست تو دایم غمینه

 

ببالین خشتی و بستر زمینه

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

 

همه فکر و خیالی ای دل ای دل

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

 

بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

شب تاریک و سنگستان و مو مست

شب تاریک و سنگستان و مو مست

 

قدح از دست مو افتاد و نشکست

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

کشیمان ار بزاری از که ترسی

کشیمان ار بزاری از که ترسی

 

برانی گر بخواری از که ترسی

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مو آن رندم که پا از سر ندونم

مو آن رندم که پا از سر ندونم

 

سراپایی بجز دلبر ندونم

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مرا عشقت ز جان آذر برآره

مرا عشقت ز جان آذر برآره

 

زپیکر مشت خاکستر برآره

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

تن محنت کشی دیرم خدایا

تن محنت کشی دیرم خدایا

 

دل با غم خوشی دیرم خدایا

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بود درد مو و درمانم از دوست

بود درد مو و درمانم از دوست

 

بود وصل مو و هجرانم از دوست

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی