برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 44 مصراع از شعر دگر باره خیاط باد صبا در قصائد محمدتقی بهار


< شعر بعدی

دگر باره خیاط باد صبا
دگر باره خیاط باد صبا   بر اندام گل دوخت رنگین قبا
یکی را به بر ارغوانی سلب   یکی را به تن خسروانی ردا
ز اصحاب بستان که یکسر بدند   برهنه تن و مفلس و بینوا
به دست یکی بست زیبا نگار   به پای یکی بست رنگین حنا
بیاراست بر پیکر سرو بن   یکی سبز کسوت ز سر تا به پا
برافکند بر دوش بید نگون   ز پیروزه دراعه‌ای پربها
بسی ساخت بازیچه و پخش کرد   به اطفال باغ از گل و از گیا
به دست یکی پیکری خوب چهر   به چنگ یکی لعبتی خوش لقا
یکی بسته شکلی به رخ بلعجب   یکی هشته تاجی به سر خوشنما
یکی را به بر، طرفه‌ای مشک بیز   یکی را به کف حقه‌ای عطر سا
پس آن گه بسی عقد گوهر ز هم   گسست و پراکندشان بر هوا
درخت شکوفه ده انگشت خویش   فرا پیش کرد و ربود آن عطا
سیه ابر توفنده کز جیش دی   جدا مانده در کوه جفت عنا
بر آن شد که آید به یغمای باغ   بتاراجد آن ایزدی حله‌ها
برآمد خروشنده از کوهسار   بپیچید از خشم چون اژدها


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی