برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 32 از 32 مصراع از شعر مانده‌ام در شکنج رنج و تعب در قصائد محمدتقی بهار


< شعر بعدی شعر قبلی >

مانده‌ام در شکنج رنج و تعب
دزد آزاد و اهل خانه به بند   داوری کردنی است سخت عجب


قبلی 1 2


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی