برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 34 شعر در قصائد محمدتقی بهار

دگر باره خیاط باد صبا

دگر باره خیاط باد صبا

 

بر اندام گل دوخت رنگین قبا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

از من گرفت گیتی یارم را

از من گرفت گیتی یارم را

 

وز چنگ من ربود نگارم را

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

کند از جا عاقبت سیلاب چشم تر مرا

کند از جا عاقبت سیلاب چشم تر مرا

 

همتی یاران! که بگذشته است آب از سر مرا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

بگرفت شب ز چهره‌ی انجم نقابها

بگرفت شب ز چهره‌ی انجم نقابها

 

آشفته شد به دیده‌ی عشاق خوابها

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

سحابی قیرگون بر شد ز دریا

سحابی قیرگون بر شد ز دریا

 

که قیر اندود زو روی دنیا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

ای آفتاب گردون! تاری شو و متاب

ای آفتاب گردون! تاری شو و متاب

 

کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

مانده‌ام در شکنج رنج و تعب

مانده‌ام در شکنج رنج و تعب

 

زین بلا وارهان مرا، یارب!

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست

سخن بزرگ شود چون درست باشد و راست

 

کس ار بزرگ شد از گفته‌ی بزرگ، رواست

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

در شهربند مهر و وفا دلبری نماند

در شهربند مهر و وفا دلبری نماند

 

زیر کلاه عشق و حقیقت سری نماند

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

ای دیو سپید پای در بند!

ای دیو سپید پای در بند!

 

ای گنبد گیتی! ای دماوند!

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد محمدتقی بهار

  جستجو در وب برای قصائد محمدتقی بهار
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد محمدتقی بهار
  جستجو در تصاویر برای قصائد محمدتقی بهار
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد محمدتقی بهار
  جستجو در فیلم ها برای قصائد محمدتقی بهار
  جستجو در لینکها برای قصائد محمدتقی بهار
  جستجو در اخبار برای قصائد محمدتقی بهار
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد محمدتقی بهار

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی