برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 34 شعر در قصائد محمدتقی بهار

به کام من بر، یک چند گشت گیهان بود

به کام من بر، یک چند گشت گیهان بود

 

که با زمانه مرا عهد بود و پیمان بود

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

هنگام فرودین که رساند ز ما درود؟

هنگام فرودین که رساند ز ما درود؟

 

بر مرغزار دیلم و طرف سپیدرود

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

 

درود باد بر این موکب خجسته، درود

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

بهارا! بهل تا گیاهی برآید

بهارا! بهل تا گیاهی برآید

 

درخشی ز ابر سیاهی برآید

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

نخلی که قد افراشت، به پستی نگراید

نخلی که قد افراشت، به پستی نگراید

 

شاخی که خم آورد، دگر راست نیاید

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

شب خرگه سیه زد و در وی بیارمید

شب خرگه سیه زد و در وی بیارمید

 

وز هر کرانه دامن خرگه فرو کشید

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ای زده زنار بر، ز مشک به رخسار!

ای زده زنار بر، ز مشک به رخسار!

 

جز تو که بر مه ز مشک برزده زنار؟

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

بگریست ابر تیره به دشت اندر

بگریست ابر تیره به دشت اندر

 

وز کوه خاست خنده‌ی کبک نر

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

سنبل داری به گوشه‌ی چمن اندر

سنبل داری به گوشه‌ی چمن اندر

 

نرگس کاری به برگ یاسمن اندر

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

ای خامه! دو تا شو و به خط مگذر

ای خامه! دو تا شو و به خط مگذر

 

وی نامه! دژم شو و ز هم بردر

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی