برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 34 از مجموع 34 شعر در قصائد محمدتقی بهار

خورشید برکشید سر از باره‌ی بره

خورشید برکشید سر از باره‌ی بره

 

ای ماه! برگشای سوی باغ پنجره

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

مگر می‌کند بوستان زرگری

مگر می‌کند بوستان زرگری

 

که دارد به دامان زر جعفری؟

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

گر به کوه اندر پلنگی بودمی

گر به کوه اندر پلنگی بودمی

 

سخت فک و تیز چنگی بودمی

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

بدرود گفت فر جوانی

بدرود گفت فر جوانی

 

سستی گرفت چیره‌زبانی

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی