برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 6 از مجموع 6 شعر در مثنویات محمدتقی بهار

شبی چشم کیوان ز فکرت نخفت

شبی چشم کیوان ز فکرت نخفت

 

دژم گشته از رازهای نهفت

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

ایرجا! رفتی و اشعار تو ماند

ایرجا! رفتی و اشعار تو ماند

 

کوچ کردی تو و آثار تو ماند

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

برو کار می‌کن، مگو چیست کار

برو کار می‌کن، مگو چیست کار

 

که سرمایه‌ی جاودانی است کار

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

در خیابان باغ، فصل بهار

در خیابان باغ، فصل بهار

 

می‌چمید آن گراز پست‌شعار

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

دست خدای احد لم یزل

دست خدای احد لم یزل

 

ساخت یکی چنگ به روز ازل

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

یکی زیبا خروسی بود جنگی

یکی زیبا خروسی بود جنگی

 

به مانند عقاب از تیزچنگی

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مثنویات محمدتقی بهار

  جستجو در وب برای مثنویات محمدتقی بهار
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مثنویات محمدتقی بهار
  جستجو در تصاویر برای مثنویات محمدتقی بهار
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مثنویات محمدتقی بهار
  جستجو در فیلم ها برای مثنویات محمدتقی بهار
  جستجو در لینکها برای مثنویات محمدتقی بهار
  جستجو در اخبار برای مثنویات محمدتقی بهار
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مثنویات محمدتقی بهار

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی