برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 46 مصراع از شعر در خیابان باغ، فصل بهار در مثنویات محمدتقی بهار


< شعر بعدی شعر قبلی >

در خیابان باغ، فصل بهار
در خیابان باغ، فصل بهار   می‌چمید آن گراز پست‌شعار
بلبلی چند از قفای گراز   بر سر شاخ گل مدیح‌طراز
گه به بحر طویل و گاه خفیف   می‌سرودند شعرهای لطیف
در قفای گراز خودکامه   این چکامه سرودی، آن چامه
آن یکی نغمه‌ی مغانی داشت   وآن دگر لحن خسروانی داشت
مرغکان گه به شاخه، گاه به ساق   مترنم به شیوه‌ی عشاق
گه ز گلبن به خاک جستندی   گه به زیر ستاک جستندی
خوک نادان به عادت جهال   شده سرخوش به نغمه‌ی قوال
دم به تحسینشان بجنباندی   گوش واکردی و بخواباندی
نیز گاهی سری تکان دادی   خبرگیهای خود نشان دادی
مرغکان لیک فارغ از آن راز   بی‌نیاز از قبول و رد گراز
زآن به دنبال او روان بودند   که فقیران، گرسنگان بودند
او دریدی به گاز خویش زمین   تا خورد بیخ لاله و نسرین
و آمدی ز آن شیارهاش پدید   کرمهایی لطیف، زرد و سفید
بلبلان رزق خویش می‌خوردند   همه بر خوک چاشت می‌کردند


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی