برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 46 از 46 مصراع از شعر در خیابان باغ، فصل بهار در مثنویات محمدتقی بهار


< شعر بعدی شعر قبلی >

در خیابان باغ، فصل بهار
جاهلانی که گشته‌اند عزیز   نه به حق، بل به نیش و ناخن تیز
پیششان مرغکان ترانه کنند   تا که تدبیر آب و دانه کنند
خوک نادان به لاله‌زار اندر   مرزها را نموده زیر و زبر
لقمه‌هایی کلان برانگیزد   خرده‌هایی از آن فرو ریزد
مرغکان خرده‌هاش چینه کنند   وز پی کودکان هزینه کنند
نغمه‌خوانان به بوی چینه چمان   نغمه‌هاشان مدیح محتشمان
حمقا آن به ریش می‌گیرند   وز کرامات خویش می‌گیرند
لیک غافل که جز چرندی نیست   غیر افسوس و ریشخندی نیست


قبلی 1 2


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی