برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 4 از مجموع 4 شعر در مسمط ها محمدتقی بهار

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟

 

یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

امروز خدایگان عالم

امروز خدایگان عالم

 

بر فرق نهاد تاج « لولاک »

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زن

ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زن

 

در سرادق لاهوت کوس «لا» و «الا» زن

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 22 (46 مصراع)

زال زمستان گریخت از دم بهمن

زال زمستان گریخت از دم بهمن

 

آمد اسفند مه به فر تهمتن

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 17 (36 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مسمط ها محمدتقی بهار

  جستجو در وب برای مسمط ها محمدتقی بهار
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مسمط ها محمدتقی بهار
  جستجو در تصاویر برای مسمط ها محمدتقی بهار
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مسمط ها محمدتقی بهار
  جستجو در فیلم ها برای مسمط ها محمدتقی بهار
  جستجو در لینکها برای مسمط ها محمدتقی بهار
  جستجو در اخبار برای مسمط ها محمدتقی بهار
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مسمط ها محمدتقی بهار

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی