برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 2 از 2 مصراع از شعر جهان پادشاها خدایی تراست در آیینه اسکندری امیر خسرو دهلوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

جهان پادشاها خدایی تراست
جهان پادشاها خدایی تراست   از تا ابد پادشاهی تراست
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی