برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 14 از 14 مصراع از شعر دلم چون به گوهر کشی خاص گشت در آیینه اسکندری امیر خسرو دهلوی


شعر قبلی >

دلم چون به گوهر کشی خاص گشت
دلم چون به گوهر کشی خاص گشت   به دریای اندیشه غواص گشت
بهر غوطه چندان فرو ریخت در   که دریا تهی گشت و آفاق پر
نثاری کزان در برانگیختم   به درگاه پیغمبرش ریختم
من افشاندم و آسمان برگرفت   عطارد ببوسید و بر سر گرفت
دریغ آمدم کاینچنین گوهری   برم تحفه در خدمت دیگری
ادب نایدم بیش ازین در ضمیر   کزان سازم آرایش مدح پیر
پناه جهان دین حق را نظام   ره قدس را پیشوای تمام
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی