برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 6 از مجموع 6 شعر در قصائد امیر خسرو دهلوی

خوش خلعتی است جسم ولی استوار نیست

خوش خلعتی است جسم ولی استوار نیست

 

خوش حالتی است عمر ولی پایدار نیست

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

مرد همه جا سر کار به

مرد همه جا سر کار به

 

شخص معطل خجل وخوار به

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)

قصیده دریای ابرار «این تلخ می که هست دل مرده را حیات زهر است در دهان حریفان بد فعال»

کوس شه خالی و بانک غلغلش درد سر است

 

هر که قانع شد به خشک و ترشه‌ی بحر وبر است

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

زهی ملک خوش چون دو سلطان یکی شد

زهی ملک خوش چون دو سلطان یکی شد

 

زهی عهد خوش چون دو پیمان یکی شد

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

منت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست

منت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست

 

در دماغ سلطنت باد سلیمانی نشست

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

اشعار حاوی و قایع تاریخی از قران السعدین

شکر گویم که به توفیق خداوند جهان

 

بر سر نامه ز توحید نوشتم عنوان

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 77 (155 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد امیر خسرو دهلوی

  جستجو در وب برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  جستجو در لینکها برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  جستجو در اخبار برای قصائد امیر خسرو دهلوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد امیر خسرو دهلوی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی