برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 4 از 4 مصراع از شعر سرو در باغ اگر هم‌چو تو موزون خیزد در غزلیات امیر خسرو دهلوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سرو در باغ اگر هم‌چو تو موزون خیزد
سرو در باغ اگر هم‌چو تو موزون خیزد   ای بسا ناله که از بلبل مفتون خیزد
ساکنان سرکوی تو نباشند به هوش   کان زمینی است که از وی همه مجنون خیزد
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی